Onze Guy uit Reppel!

Nadat Jaklien Goijens ontslag nam legde Guido Schonkeren uit Reppel op 27/8 zijn eed af als nieuwbakken gemeenteraadslid.  We wensen “onze Guy” veel succes!!!

Ook Jos Claessens (NU) diende zijn ontslag in.

Hij werd door burgemeester, fractieleiders en partijgenoten uitgebreid bedankt voor zijn jarenlange inzet voor Bocholt.

Zijn opvolger, Tom Wertelaers legde daarna de eed af.  Ook Tom wensen we veel succes.

“Ons Jaklien”

Gisteren nam “ons Jaklien”  (Jaklien Goijens) afscheid van de gemeenteraad. Ze wordt opgevolgd door “ouze Guy” (Guido Schonkeren).

We nemen geen afscheid, want binnen VIA zal ze zich blijven inzetten met haar warm hart en zorgende persoonlijkheid.

We wensen Guido veel succes als nieuw gemeenteraadslid.

Bouwdossier KWB-Schutterij Kaulille

(Foto’s: Ann Bernaerts)

Een dossier dat reeds een aantal jaren op realisatie wacht is het bouwdossier “KWB-schutterij “ op de sportsite in Kaulille.

Sinds half maart is men hier begonnen met de grondwerken.
Tegen einde van het jaar zullen niet alleen de schutterij en de KWB, maar ook de Alferi daar een nieuw onderkomen krijgen. Daarnaast zal ook de krachtbal van Kaulille – op zoek naar nieuwe pleinen – op die locatie twee nieuwe pleinen kunnen aanleggen en gebruik kunnen maken van de accommodaties van KWB.

Schepen van sport

Jos Plessers

Ontwikkeling KMO kanaal Bocholt

(Foto’s: Ann Bernaerts)

In verband met de ontwikkeling van onze KMO zone kanaal werden we de laatste jaren telkens met negatieve berichtgevingen geconfronteerd.

Vandaag kunnen we eindelijk met gunstig nieuws uitpakken.
Ondanks de vernietiging van het hernomen RUP “KMO-kanaal” bij arrest van 3 december 2019 zijn we als bestuur niet bij de pakken blijven zitten.
Samen met onze raadsmannen hebben we keihard gewerkt om tot een resultaat te komen.
We kunnen vandaag 45 kavels – totaal 9 ha – welke reeds goedgekeurd waren door het gewestplan, te koop aanbieden.
Op één lot na zijn deze momenteel allemaal besproken, niet alleen door ondernemers van eigen bodem maar ook door ondernemers uit de ons omliggende gemeenten.
Op 13 maart werd de eerste verkoopakte notarieel beschreven. De rest zal snel volgen.

Schepen van financiën
Jos Plessers

Een kleine opkikker…

Omdat ook wij, net als vele anderen, onze woonzorgcentrumbewoners een ❤ onder de riem willen steken, bezorgden we hen dit kaartje.

Hopelijk mag het wat warmte brengen in deze onzekere tijd…

Goed nieuws voor Reppel!

Voor de inwoners van Reppel is er goed nieuws!


Inzake hun kerkdossier werd op 16 maart de goedkeuringbekomen van de twee
betoelagende overheden (Onroerend Erfgoed Vlaanderen en Team Gesubsidieerde
Infrastructuur) om fase 4 en 5 van de restauratiewerken in hun totaliteit aan
te besteden.
Dit heeft als voordeel dat de uitvoering der werken in zijn totaliteit kan
toegewezen worden aan één aannemer in plaats van twee afzonderlijke aannemers.
Op 8 mei is de opening van de offertes voorzien.

Tevens kon het schepencollege op 19 maart de bouwvergunning goedkeuren voor
de ontwikkeling van 25 bouwkavels achter de kerk van Reppel.
In Kerkenveld en Pastoor Scheltingastraat komen 5 kavels voor open bebouwing,
20 voor halfopen en 3 voor gesloten bebouwing. Deze laatste echter in een
latere fase.

Schepen van financiën en erediensten
Jos Plessers

Kinderen, onze toekomst!

Kinderen zijn onze toekomst!

VIA laat blijken dat ze een gezinspartij is. 

De begeleiding van de kinderopvang wordt versterkt en de opvang van Lozen en Reppel krijgt meer financiële steun.