Goed nieuws voor Reppel!

Voor de inwoners van Reppel is er goed nieuws!


Inzake hun kerkdossier werd op 16 maart de goedkeuringbekomen van de twee
betoelagende overheden (Onroerend Erfgoed Vlaanderen en Team Gesubsidieerde
Infrastructuur) om fase 4 en 5 van de restauratiewerken in hun totaliteit aan
te besteden.
Dit heeft als voordeel dat de uitvoering der werken in zijn totaliteit kan
toegewezen worden aan één aannemer in plaats van twee afzonderlijke aannemers.
Op 8 mei is de opening van de offertes voorzien.

Tevens kon het schepencollege op 19 maart de bouwvergunning goedkeuren voor
de ontwikkeling van 25 bouwkavels achter de kerk van Reppel.
In Kerkenveld en Pastoor Scheltingastraat komen 5 kavels voor open bebouwing,
20 voor halfopen en 3 voor gesloten bebouwing. Deze laatste echter in een
latere fase.

Schepen van financiën en erediensten
Jos Plessers

Leave a Comment