Kinderen zijn onze toekomst!

VIA laat blijken dat ze een gezinspartij is. 

De begeleiding van de kinderopvang wordt versterkt en de opvang van Lozen en Reppel krijgt meer financiële steun.