Ontwikkeling KMO kanaal Bocholt

(Foto’s: Ann Bernaerts)

In verband met de ontwikkeling van onze KMO zone kanaal werden we de laatste jaren telkens met negatieve berichtgevingen geconfronteerd.

Vandaag kunnen we eindelijk met gunstig nieuws uitpakken.
Ondanks de vernietiging van het hernomen RUP “KMO-kanaal” bij arrest van 3 december 2019 zijn we als bestuur niet bij de pakken blijven zitten.
Samen met onze raadsmannen hebben we keihard gewerkt om tot een resultaat te komen.
We kunnen vandaag 45 kavels – totaal 9 ha – welke reeds goedgekeurd waren door het gewestplan, te koop aanbieden.
Op één lot na zijn deze momenteel allemaal besproken, niet alleen door ondernemers van eigen bodem maar ook door ondernemers uit de ons omliggende gemeenten.
Op 13 maart werd de eerste verkoopakte notarieel beschreven. De rest zal snel volgen.

Schepen van financiën
Jos Plessers