Een Bocholt met hart en ziel !

Met enige fierheid willen we als VIA-team, ons programma voorstellen naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

Aan ons VIA-programma werd hard gewerkt door een enthousiast team.

Er ging logischerwijs heel wat voorbereiding aan vooraf. Er werd gebrainstormd, afgewogen en gediscussieerd om te komen tot een gedragen ambitie voor Bocholt. Dank aan iedereen die dit mee tot stand bracht.

Onze VIA-beweging ging de boer op. Van Kaulille over De Hees naar Bocholt, Van Kreyel tot Lozen en van daaruit naar Reppel. Velen Bocholtenaren werden aangesproken. Voor VIA is het belangrijk dat ideeën worden getoetst en breed worden gedragen. Een beleid start vanuit een begeestering, maar moet ‘gewikt en gewogen met zin voor de realiteit.

Dank voor de feedback die we tijdens deze mochten ontvangen. Het versterkt het draagvlak van deze operatie.

Onze VIA- ambitie is Bocholt verder uitbouwen als een hartelijke gemeente.

Een samenleving met het hart op de juiste plaats, waar je voelt ‘hier is het goed wonen’. Elke Bocholtenaar voelt zich er thuis en weet zich opgevangen.

Vier werkwoorden waar het hart centraal staat!

Een Bocholt dat Verbindt’,

Een Bocholt dat Verzorgt’

Een Bocholt dat ‘Versterkt’

Een Bocholt dat ‘Verrast’

Deze 4 werkwoorden waarborgen een Bocholt met een hart en ziel !

 

In de komende weken lichten we elk werkwoord verder toe, we beginnen met verbinden.