Wie zijn we?

Geen woorden maar daden

Ons VIA team, onder leiding van burgemeester Stijn, beloofde te werken aan een ‘hartelijk en warm’ Bocholt.
Belofte maakt schuld!
Er zal een belevingscoördinator aangeworven worden die van Bocholt een zonnebloemgemeente gaat maken. Buurten handelaars en vrijwilligers zullen ondersteund worden. Samen werken wij allen aan een gemeente die bruist van het leven!

Stijn Van Baelen

BURGEMEESTER

Algemeen beleid & coördinatie, veiligheid, informatie, communicatie, …

Marc Vanherk

SCHEPEN
van Welzijn

Sociale zaken, integratie, seniorenzorg, gezin, andersvaliden, kansarmoede, …

Jan Verjans

SCHEPEN
van Financiën

Sport, ICT, landbouw, AGB, LEADER, plaatsvervangend burgemeester, ...

Lieve Theuwissen

SCHEPEN
Dienst Vrije Tijd

Jeugd, cultuur, toerisme, bibliotheek, erfgoed, vrijwilligers, recreatie, lokale economie …

Ann Bernaerts

GEMEENTERAADSLID

Fractieleider, Secretaris VIA

Mathieu Damen

Mathieu Damen

GEMEENTERAADSLID

Guido Schonkeren

GEMEENTERAADSLID

Pieter Schuurmans

GEMEENTERAADSLID

Friedo Steensels

Friedo Steensels

GEMEENTERAADSLID

Marc Van Dooren

Marc Van Dooren

LID BIJZONDER COMITE
SOCIALE DIENST

Voorzitter VIA

Ria Voortmans

LID BIJZONDER COMITE
SOCIALE DIENST

Sanne Babeliowsky

Sanne Babeliowsky

KERNLID

Joke Baselet

KERNLID

Paul Coolen

Paul Coolen

KERNLID

Sofie Gielkens

KERNLID

Jaklien Goijens

KERNLID

Piet Janssen

KERNLID

Leon Maesen

Leon Maesen

KERNLID

Jos Plessers

Jos Plessers

KERNLID

Lenie Saes

KERNLID

Christel Schepers

KERNLID

Jeroen Wils

Jeroen Wils

KERNLID