Wie zijn we?

Geen woorden maar daden

Ons VIA team, onder leiding van burgemeester Stijn, beloofde te werken aan een ‘hartelijk en warm’ Bocholt.
Belofte maakt schuld!
Er zal een belevingscoördinator aangeworven worden die van Bocholt een zonnebloemgemeente gaat maken. Buurten handelaars en vrijwilligers zullen ondersteund worden. Samen werken wij allen aan een gemeente die bruist van het leven!

thumbnail_Stijn

Stijn Van Baelen

BURGEMEESTER

Algemeen beleid & coördinatie, veiligheid, informatie, communicatie, …

Marc Vanherk

Marc Vanherk

SCHEPEN van Welzijn

Sociale zaken, integratie, seniorenzorg, gezin, andersvaliden, kansarmoede, …

Jos Plessers

Jos Plessers

SCHEPEN van Financiën

Sport, ICT, landbouw, AGB, LEADER, plaatsvervangend burgemeester, ...

Lieve Theuwissen

Lieve Theuwissen

SCHEPEN Dienst Vrije Tijd

Jeugd, cultuur, toerisme, bibliotheek, erfgoed, vrijwilligers, recreatie, lokale economie …

Jan Verjans

Jan Verjans

GEMEENTERAADSLID

Fractieleider VIA Bocholt

Ann Bernaerts

Ann Bernaerts

GEMEENTERAADSLID

Secretaris VIA Bocholt

Mathieu Damen

Mathieu Damen

GEMEENTERAADSLID

Jaklien Goijens

Jaklien Goijens

GEMEENTERAADSLID

Friedo Steensels

Friedo Steensels

GEMEENTERAADSLID

Marc Van Dooren

Marc Van Dooren

LID BIJZONDER COMITE
SOCIALE DIENST

Voorzitter VIA Bocholt

Ria Voortmans

LID BIJZONDER COMITE
SOCIALE DIENST

Sanne Babeliowsky

Sanne Babeliowsky

KERNLID

Joke Baselet

Joke Baselet

KERNLID

Paul Coolen

Paul Coolen

KERNLID

Sofie Gielkens

Sofie Gielkens

KERNLID

Piet Janssen

Piet Janssen

KERNLID

Leon Maesen

Leon Maesen

KERNLID

Lenie Saes

KERNLID

Christel Schepers

Christel Schepers

KERNLID

Guido Schonkeren

Guido Schonkeren

KERNLID

Pieter Schuurmans

Pieter Schuurmans

KERNLID

Elza Swennen

Elza Swennen

KERNLID

Jeroen Wils

Jeroen Wils

KERNLID